Asansörlerin Yıllık Periyodik Muayenesi ve Etiket Renkleri

Asansörlerin Yıllık Periyodik Muayenesi ve Etiket Renkleri

Asansörlerin Yıllık Periyodik Muayenesi ve Etiket Renkleri

Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

Bina sorumlusu periyodik kontrolün yaptırılmasına ilişkin yükümlüdür. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen yeni bir asansörün tescil aşamasından önce ilk periyodik kontrolünü yaptırmaya ilişkin yükümlülük asansör yaptırıcısınındır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla 60 gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün 60 gün içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen güvensiz bir asansörün 60 gün sonra ve Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilen kusurlu bir asansörün 120 gün sonra takip kontrolü muayene kuruluşunca yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş hafif kusurlu bir asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş asansör, asansörün kontrol edildiği ilgili standart çerçevesinde kusursuz anlamı taşımaktadır.

Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrol raporu ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletilir. Rapor bina sorumlusunca muhafaza edilir. Rapor 3 gün içerisinde teknik yönetici tarafından onaylanır. Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre ait rapor; onaylandığı tarihi takip eden işgününde, hafif kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre ait rapor, onaylandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde bina sorumlusuna iletilir. Rapor, posta, e-posta, elden teslim veya kısa mesaj ile iletilebilir.

Bir Cevap Yazın

Hemen Ara