Asansör Ruhsatlandırma

Asansör Ruhsatlandırma

Asansör ruhsatı, ilgili idare (belediye) sınırları içerisinde, belirtilen adreste bulunan binada, yapıda kurulan asansörün kullanımına izin veren belgedir.

Asansör ruhsatı neden gerekli?

Asansör Ruhsat Dosyası Asansör Yönetmeliği 95/16/AT‘nin Yedinci Bölüm Asansör Tesis ve İşletme Uygulamalarında şu şekilde açıklanmıştır:

İşletme ruhsatı, asansör firması tarafından belediyeden ve belediye hudutları dışındaki yapılar için valilikten alınan belgelerdir. Bu belge verilirken: asansör firmasınca bu yönetmelik gereği asansörün tasarımı, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları), imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözleşmesiyle bakımı üstlenilerek, can ve mal güvenliği acısından uygun olması ve CE uygunluk işareti ile onaylanmış kuruluştan alınan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığı aranır. Belgesi bulunan ve CE uygunluk belgesi taşıyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aşamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmaz.

Asansör ruhsatı almak için bağlı bulunan belediyeye asansör firmasının başvuruda bulunması gerekmektedir. Bunun için belediyeye bir dilekçe verilmelidir. Belediye bazı belgeler isteyecektir. Dilekçe ile birlikte istenilen belgelerde belediyeye sunulur. Uygun olması durumunda asansör ruhsatı belediyece verilir.

Asansör ruhsatı 3 nüsha doldurularak ilgili Başkan Yardımcısına imzalatılır.

Asansör ruhsatının iki nüshası ilgiliye teslim edilir. Diğer nüshası, dilekçe, firma bilgileri ve belgeleri, projeleri, harç ve ücretle ilişkin makbuz dosyalanarak arşivlenmek üzere arşiv sorumlusuna teslim edilir.

Asansör ruhsat dosyasının içindeYapı ruhsatı fotokopisi, Asansör bakım sözleşmesi, Garanti belgesi, Asansör firmasının CE belgesi,  Asansör AB uygunluk beyanı, Asansörün güvenlik aksamlarının CE belgesi, Makine ve Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan asansör uygulama projesi, Projeyi hazırlayan Makine ve Elektrik mühendislerinin SMM belgelerinin olması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

Hemen Ara