Asansör Modül B+E Belgesi

Asansör Modül B+E Belgesi

        Asansör Modül B + E belgesi iki adet belgedir. Modül B belgesi ve Modül E belgesi. Modül B belgesi montajını yapabileceğiniz asansör tipleri ile ilgili bir belgedir. Bu tipler ülkemizde genelde Elektrikli direkt askı, elektrikli endirekt askı ve hidrolik endirekt askıdır. Bu tiplerden bir ya da birkaçını alabilmek için asansör firmasının her tipten bir adet asansör montajı yapıp, denetimini yaptırıp, belgelendirmesi gerekmektedir. Asansör firması belgelenmek istediği tiple ilgili  tip projeleri ve her bir güvenlik aksamından 5 marka (değişebilmektedir.) civarında teknik dosyasında belirtir. Belirlenen tip özellik aralığının dışına çıkamaz ve tespit edilen kullanabileceği kompanentlerinde dışına çıkamaz. Modül B belgelendirme işlemi bu şekildedir. Modül B belge alma süreci onaylanan asansör firmaları modül E belgesini artık alabilirler. Modül E belgesi iptal edilen  ISO 9003 standardı esaslıdır.

           Asansör Modül B + E Belgesi Ülkemizde çok kısa zamana kadar en çok tercih edilen uygunluk değerlendirme metoduydu. Sebebi ise firmaların bu modül sisteminde proje için iki adet mühendis çalıştırma zorunluluğunun olmamasıdır.  Bakanlık bu yöntemde asansör firmalarının dış kaynaklı olarak bu hizmeti almalarına müsaade etmiştir. Ülkemizde inşaat firmalarının dış kaynaklı olarak yapı denetim firmalarında dış kaynaklı hizmet aldığını düşünürsek bu hizmetinde dış kaynaklı olarak alınması kadar olağan bir durum yoktur. Aynı zamanda modül G belgesi ile işlem yapanlarda bu şekilde proje hizmeti alabilirler.

           Asansör Modül B + E belgesinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Mühendis çalıştırma gücü olmayan firmalar için çok uygun olan bu yöntem aynı zamanda tip sınırı ve güvenlik kompanenti sınırı ve risk analizi yapamama gibi bir takım dezavantajları da yanında getirmektedir. Asansör firması modül B belgesinde belirtilen tip ve kompanentlerin dışına çıkamaz. Farklı tipler için tip ekletme işlemi yapması gerekir. Eğer asansör montajında risk analizi işlemi var ise bu modülü kullanamaz. Bakanlık bu durumlarda modül G belgesi alınmasını şart koşmuştur. Bu risk analizleri tamamen bina yapısı ile ilgili olduğu için sorumluluk müteahhitte olduğu için masrafı alınmaktadır. Sürekli aynı tip montaj yapan firmalar için ideal bir CE belgesidir. Firmalar genelde az sayıda gelen  farklı tip montajları  (hidrolik, endirekt vs.) modül G fiyatını içine koyarak teklif verirler. Risk analizi durumu olursa zaten risk analizleri binanın uygunsuz mesafeleri (kümet tavan, kuyu üstü, kuyu altı, kapı üstü kiriş) ile ilgilidir ve müteahhit tarafından karşılanmaktadır.

        Asansör direktifi (2014/33/AB)  Modül B + E sistemi asansör firmalarının alabileceği bir CE belgesi olmakla birlikte Tipe Uygunluk ve Son Kontrol işlemlerini kapsar. Tip Asansörlerin Mühendislik Hizmetleri dış kaynaklı olarak alınabilir. Modül B belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olup Modül E  belgesi her yıl yenilenir ve üç yıllıktır.

        Asansör firması kendisinin belirlemiş olduğu kompenant listesi ve tiplerinin dışına onaylanmış kuruluştan kompanent değişikliği onayı almadan kullanamaz. Gözetimde değiştirmek istediği tipleri ve kompenantları belirtirse değiştirilebilir. Modül B + E belgesi en çok kullanılan CE belgesi işlemidir. Firma aylık sabit giderden kurtulup yaptığı iş kadar bedel öder.

Bir Cevap Yazın

Hemen Ara