Asansör Modül H1 Belgesi

Asansör Modül H1 Belgesi

Asansör Modül H1 belgesi Tam kalite güvence sistemi demektir ve ISO 9001 kalite yönetim sistemini esas alır. Tasarım esaslı bir modüldür. Ülkemizde biri elektrik/elektronik  ve diğeri makine/mekatronik olarak iki mühendisin olması bakanlık tarafından zorunlu hale gelmiştir. Asansör Modül H1 Belgesi Elektrikli asansör için ve hidrolik asansöriçin ayrı verilmesi gereken bir belgedir. Bünyesinde mühendisleri barındıran asansör firmaları için en ideal modüler sistemdir. Bu firmaların çoğunlukla iş hacimleri ve montaj sayıları fazladır. Türkiye’de asansör montaj ihalelerine girebilmek için yüzde 99 oranında bünyesinde iki adet SMM belgeli mühendis olabilen  bu belgenin olması şarttır. En önemli avantajlarından biriside ülkemizde eğer asansör standardının şartlarını uygularken sapma olması halinde uygulanan risk analizi ile ilgili firmanın kendisinin bu işlemi yapabilmesidir. Bilindiği gibi ülkemizde eğer asansörde risk analizi gerekiyorsa bunu eğer modül H1 tasarım inceleme belgesi yok ise Modül G üzerinden yapmamız gerekir. Bu durum yasal mevzuatla sabit olmamakla beraber bakanlık tarafından zorunlu tutulmuştur. Yeterli sayıda asansör montaj kapasitesi olan ve uygun mühendis personelini karşılayabilecek altyapı ve finansmana sahip olan firmalar için esneklik açısından en uygun belge modül H1 belgesidir. Belgenin doğası gereği modül H1 belgesi olan firmalar dış kaynaklı olarak mühendislik hizmeti alamazlar.

Asansör Modül H1 Nedir?

2014/33/AB yönetmeliğinde bulunan en popüler (CE) uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Asansör firmalarının, tasarım konusunda sınırlamaları olmaksızın istedikleri tipte sınıfa göre elektrikli ve hidrolik asansörler yapabilmesini sağlayan tam kalite güvence sistemi belgesidir.

Asansör Modül H1 Belgesini Hangi Firmalar Alabilir?

Bünyesinde  Elektrik ve Makine Mühendisi bulunduran asansör firmaları Modul H1 belgesi alabilirler. Tabii ki modül H1 belgesi alacak olan firmanın kapasitesinin uygun olması önemlidir. Çünkü asansör firmasına mühendis masrafları belli bir külfet getirecektir. Firmanın aylık masrafı ile aylık montaj teslimatının bu külfeti karşılaması gerekir.

Asansör Tasarım İnceleme (Risk Analizi)

Modul H1 belgesi sahibi olan firmalar; Risk Analizini Tasarım İnceleme belgesi alarak her Risk Analiz konusu için (alçak tavan, yetersiz kuyu dibi, yetersiz kuyu üstü hacmi kat kapısı yüksekliği vb.)  ayrı ayrı alınıp Modül H1 belgesinin geçerlilik süresince kullanabilir. Belge gözetiminde Tasarım İnceleme ve CE Belgeleri yenilenir. Tasarım inceleme belgesini modül H1 belgesini aldığı firmadan alması şarttır.

Asansör Modül H1 Belgesi,  2014/33/AB asansör yönetmelik kapsamında bulunan harmonize EN 81-20 & EN 81-50 standardına uygun olarak, tam kalite güvence sistemi ile monte edilen asansör denetimi sonucu elde edilen belgelendirme işlemidir. Modül H belgesi her sene gözetim gerçekleştirilerek yenilenir. Denetçiler firmaya ait olan montajlarından ve EN 81-20 & EN 81-50 standardına uygun yapılmış herhangi birisine inceleme gerçekleştirir.

İnceleme neticesinde herhangi bir uygunsuzluk bulunmazsa raporlar onaylanmış kuruluşa gönderilerek belgelendirme işlemleri sonuçlanınca belge basıma geçilir. Eğer uygunsuzluk tespit edilirse, uygunsuzluk giderilerek onaylanmış kuruluşa iletilir. Asansörde can güvenliğini tehdit edecek bir durum gözlenirse denetim iptal sürecine gidilir  ya da tekrar denetim yapılır.

Bir Cevap Yazın

Hemen Ara