Zemin Katta Oturanlar Asansör Giderlerine Katılır mı?

Zemin Katta Oturanlar Asansör Giderlerine Katılır mı?

Apartmanda oturan herkesin merak ettiği konulardan biri asansör bakım ücretlerine kimlerin katılacağıdır. Zemin katta oturan kat malikleri asansörü kullanmadıkları için asansör bakım masraflarına çoğu zaman katılmak istememektedir.

Halbuki; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”

Hükmü gereğince apartman aidatlarından kiracı ile kat maliki müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Apartmanın ortak asansörünün yenilenmesi/bakımına ilişkin hizmetin de ana taşınmazın zorunlu koruma ve onarım işleri içinde olduğu, bunun da yenilik ve ilaveler kapsamında kaldığı dolayısıyla asansör ile ilgili yapılan harcamalara tüm kat maliklerinin arsa payları oranında katılması gerekmektedir. Giriş ve zemin katta oturan kat maliklerinin asansör bakım giderinden muaf tutulması yasal olarak mümkün değildir.

Kanuna göre ortak giderlere kat malikleri eşit oranda katılmalıdır. Ancak bunun aksi kararlaştırılabilir. Peki nasıl? Yönetim planı değiştirilerek gider paylaşımı adil olarak düzenlenebilir veya kat malikleri kurulunda bu konu hakkında karar almak da mümkündür.

Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olup, yönetim planı hükümlerinin, kat malikleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde öncelikle uygulanması esastır.

Apartman ile ilgili sorunlarda ilk başvuracağımız metin olan yönetim planı, bir apartmanın anayasasıdır. Ev satın almadan önce yönetim planı mutlaka incelenmelidir. Yönetim planını taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden kolayca temin edebilirsiniz. Binanın giriş katında oturan, asansör kullanmayan kat malikinin, asansör masrafına katılması hakkaniyete uygun düşmez. Ancak yönetim planında giriş ve zemin kattaki bağımsız bölüm maliklerinin asansörün bakım ve işletim giderlerine katılmayacağı kararlaştırılabilir. Apartmanın yönetim planında giriş katta oturan kat maliklerine böyle bir muafiyet tanınmışsa artık giriş dairede oturandan asansör bakım ücreti alınmayacaktır.

Bir Cevap Yazın

Hemen Ara