Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince asansörlerin yılda en az bir kez periyodik kontrolü yaptırılmalıdır.

Periyodik kontrol, asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayene işlemi olup asansör bakım firmasının teknik personeli nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Periyodik kontrol işlemi ile birlikte kontrole nezaret eden bakım firmasının ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığının tespiti de yapılmaktadır.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 8.maddesi 4.fıkrası; “Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.” ve 9.maddedi 1.fıkrası; “İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar” hükümleri bulunmaktadır. İlgili hükümler gereğince her bina yöneticisi, binasındaki asansörün periyodik kontrolünü yaptırma konusunda 1.derecede de sorumludur. Bağlı bulunduğu ilçede yetkili A tipi muayene kuruluşuna başvuruda bulunarak yöneticisi olduğu binanın asansörünün periyodik kontrolünü yaptırmalıdır.

Yıllık periyodik kontrolün amacı, asansörün kullanıcıların ve bakım personelinin güvenliği tehlikeye düşürmeyecek durumda olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu doğrultuda yıllık periyodik kontrollerin yaptırılması, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilerek kullanıma uygun hale getirilmesi bina yöneticisinin asli görevlerindendir.

Ayrıca, bina sorumlusu tarafından periyodik kontrolüne izin verilmeyen ya da güvenli hale getirilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından yönetmeliğin 29.maddesi 2.fıkrası uyarınca, mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir ve bina yönetimine gerekli bildirimler yapılır.

Bu bilgiler doğrultusunda tüm bina yöneticilerinin güvenli asansör kullanımı konusunda yönetmelik gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

Hemen Ara